Opdracht:

Aan de Heeren
HENDRIK HAAK, H:Z.
en
Mr. EVERHARD KRAEYVANGER.

Myn Heeren,


Don Quichot op de Bruiloft van Kamacho