VERTOONERS.

KAMACHO, een ryke Boer, Bruidegom van Quiteria.
BAZILIUS, een Edelman, Minnaar van Quiteria.
LEONTIUS, cen adelyk Landman, Vader van Quiteria.
QUITERIA, Bruid van Kamacho, en Minnaresse van Bazilius.
LAURA, Speelnoot van Quiteria.
VALASKO, Vriend van Bazilius.
DON QUICHOT DE LA MANCHA, een Edelman die zich inbeeldt een doolend Ridder te weezen.
SANCHE PANCHE, zyn Schildknaap.
VETLASOEPE, een Waal, Kok en Hofmeester van de Bruiloft.
De
PASTOOR.
Meester
JOCHEM, Schoolmeester, en Rymer.
BOER, en BOERIN, Zingende. ?

SWYGERS.

Bruilofts-volk, zo Boeren als Boerinnen.
Dansers en Muzikanten.
Eenige Edellieden van 't gevolg van Bazilius.

ST0MMEN.

RONSINNANT, het oud mager Paerd van Don Quichot.
GRAEUWTJE, de ezel van Sanche Pance.

 Het tooneel verbeeldt een Bosch, by een Dorp in Mancha,

't Spel begint 's morgens, en eindigt na de middag.