Pieter Langendyk (1783 – 1856)

Het Wederzyds Huwelyks Bedrog

Opdracht

aan den heere

Govert van Mater


Beroemde jongíling, die in uwe lentejaaren
De letterwysheid volgt in ít Duitsch, Latyn en Fransch,
Waardoor uw braave naam met eenen schoonen glans
Zal blinken n‚a waardy, ter eere van het Spaaren,

Het zy uw Kruisgezang op ít roeren uwer snaaren
Den geest van de aard verheft tot aan des hemels trans,
Het zy uw Herdersfluit de reiŽn leid ten dans,
Of dat gí een Treurtoon zingt, u passen Dafnes bl‚ren.

Dit Huwelyks-bedrog ziet andermaal het licht,
Dat kenners heeft gesmaakt en niemants oor ontsticht
Door snoode boertery of vuile onkuische reden.

Tooneeldicht jokt somtyds, maar ze is een reine maagd.
Bescherm de Nimf, myn vriend! Indien ze u behaagt,
Zal zy te moediger op Aemstels schouwburg treeden.

Pieter Langendyk