Pieter Langendyk (1783 – 1856)

Het Wederzyds Huwelyks Bedrog

Vertooners

LODEWYK een Edelman, Minnaar van Charlotte
JAN een verloopen’ Soldaat, Vriend van Lodewyk
Een WAARD
CHARLOTTE Een Adelyke Juffer
KLAAR Meid van Konstance en Charlotte
Een BODE
KONSTANCE Moeder van Charlotte
HANS Vryer van Klaar
FOP Broeder van Klaar
KAREL Een Kapitein, zoon van Konstance
HENDRIK een Winkelier
JORIS een Kleermaker
SOFY Vrouw van Karel

Zwijgers

Een KNECHT van den Waard
Twee LAKEIJEN van Karel
Twee of drie Lakeijen van Lodewyk en Jan
Een KRUIJER

De eerste en derde Tooneelen vertoonen een’ Straat voor de huizen van Konstance en den Waard, die tegens malkander overstaan; de tweede, vierde en vyfde Tooneelen eene Kamer in het huis van Konstance te Uitrecht. De geschiedenis begint voor den Middag en eindigt des Avonts ten negen ure.