Pieter Langendyk

(1683-1756)

Pieter Langendyk is tegenwoordig hooguit bekend van één toneelstuk -- het blijspel Het Wederzyds Huwelyksbedrog, dat bovendien waarschijnlijk buiten de middelbare school nog nauwelijks gelezen wordt. Voor zover we hebben kunnen nagaan is het al tientallen jaren niet meer opgevoerd door een professioneel gezelschap.

Dit alles is onterecht -- het stuk is waarschijnlijk nog steeds heel grappig als het wordt gespeeld door goede acteurs. Maar in zekere zin heeft Langendyk het huidige gebrek aan succes aan zichzelf te wijten. In de Voorreede tot het stuk verklaart hij met veel nadruk dat hij afgezien heeft van „onkuische taal” die immers „niemant dan het graeuw en de losbollen” kan behagen.

Pieter Langendyk was een interessante figuur, die zichzelf door hard te werken heeft geprobeerd op te werken uit het tamelijk armoedige milieu waar hij uit kwam. Hij werkte onder andere als tekenaar van textielpatronen en als geschiedsschrijver van de stad Haarlem; de laatste taak heeft hij nooit ten einde gebracht. Wat zouden wij graag een biografie van deze interessante figuur lezen!