Pieter Langendyk (1683 – 1756)

De Spiegel de Vaderlandsche Kooplieden

VERTOONDERS.

ERNST, }
HENDRIK, } Oude Kooplieden
RYKERD, }
LICHTAART, Zoon van Ernst, Koopman.
LOSBOL, Zoon van Hendrik, Koopman
KWISTGOED, Vrouw van Lichthart.
ZOETJE, Vrouw van Losbol.
SYBRAND, Zoon van Lichthart en Kwistgoed.
RYKJE, Dochter van Rykerd.
RYMER, een PoŽet.
BRANDARIUS NAZO, een Prokureur.
JORIS, Boekhouder von Lichthart en Losbol.
MICHEL, een Mof, Stalknecht en Huisdienaar van Lichthart.
ZOETEKAUW, een Banketbakker.
DIEUWERTJE, een Uitdraagster.
EEN DOKTOR.
EEN DRONKE SLEEPER.

ZWYGENDEN.

ELSJE en FEMMETJE, Dienstmaagden van Kwistgoed.

Een gezelschap van Dames en Heeren.

Een APOTHEKER, en een CHIRURGYN.

 

Het TOONEEL is te AMSTERDAM, in het huis van Lichthort, beginnende op den middag, en eindigende in den nacht.