Pieter Langendyk


Het wederzyds huwelyksbedrog – Blyspel

Opdracht
Voorreede
Vertooners en zwijgers
Eerste bedryf
Twede bedryf
Derde bedryf
Vierde bedryf
Vyfde bedryf

Samenvatting


De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden – Blyspel

ínleiding
Vertoonders en zwijgers
Eerste bedryf
Tweede bedryf
Derde bedryf


Don Quichotte op de bruiloft van Kamacho
(eerste bedrijf)


Gedichten

Afbeelding van Kupido
Een gaskonnade
Grafschrift op een Drekpo‘et
Een jongen verzoekende op de Kermis te gaan
Teder afscheid
Een vaersje in een voorreede te pas gebracht


ZIP-bestanden

Het wederzyds huwelyksbedrog
De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden


Versie van deze pagina zonder frames, afbeeldingen, etc.