Juliana Cornelia de Lannooy (1737-1782)

VERS

Vers om te plaatsen in de kerk te Noordeloos

Looft Hem, die is, die was, die weezen zal:
Den Schepper en den Koning van ít heelal,
Hier past het u den roem zijns naams te zingen.
Maar weet ge, welk een hulde hem behaagt?
ít Is niet de tong, die van zijní lof gewaagt:
Neen; ít is uw hart, uw liefde, ô Stervelingen.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 08-sep-96


Coster-pagina