J.H. LEOPOLD

ZES CHRISTUS-VERZEN


4

O, WAT in loten
van welig blij zijn
in denken u bij zijn
was uitgeschoten,
----
5. trok in tot klauwen,
die smartend grepen,
van wild benepen
bloedend berouwen.


TerugVooruit