J.H. LEOPOLD

IN GEDEMPTEN TOON


4

In teere schaduw zilverblauw
sloegen witte wieken en een gerucht
voer om; er werd een groote zucht
gewekt, een wenschen, dat ver weg wou.
---
5. Gij en ik, o wij gaan wel trouw
samen, wij vliegen uit in ééne vlucht
en laat het zijn naar het ver gehucht
van mijne ziel en gaan wij gauw
---
Dat ligt in de bergen, men vindt het nauw,
10. wijkende in de lentelucht,
schuchter de huizen, zonder gerucht
in teere schaduw zilverblauw.


TerugVooruit