J.H. LEOPOLD

IN GEDEMPTEN TOON


6

Een stille dag is om mij heen
en in mij is het leven flauw,
ik voel de angst des wezens nauw
en ben in mijne vrede alleen.
---
5. Is er in mij de aandacht niet
van verzen en hun stil verricht
inschikken tot dit klein gedicht
van iets geluk en licht verdriet?
---
dat gij nog eens mij waart nabij
10. en ik u koel en zuiver vond
en wel in droefenis verstond
het verre tusschen u en mij.


TerugVooruit