Oostersch

Verzen naar Perzische en Arabische dichters

Jan Hendrik Leopold (1865-1925)

Coster-pagina

4

MIJN oogen vroegen: wordt ik nog aanvaard?
zij wenkte weer: ik heb uw trouw bewaard.
- Met opzet werd mijn liefde niet beleden. -
Met opzet is ook dit door mij vermeden.Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Oostersch hoofdpagina. Naar de Coster-pagina.