XI

In dezen kring van komen en van gaan
is Alif niet, noch Ya te verstaan,
en niemand, die beseft, vanwaar verscheen,
naarwaar verdween de vreemde karavaan.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit