XIV

Het laatste der begravenen verging
tot stof en asch en door den wereldkring
drijven in ijle zweving hun atomen
als wolken ver in een luchtspiegeling.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit