XVIII

Wat deed u uit den eersten slaap ontwaken
en voerde u met veiligheidsverzaken
tot hem, die bij uw wegzijn brandt als vuur
en beeft als heete lucht bij uw genaken?

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit