XIX

De liefste naderde, mijn zinnen weken;
een hart, dat sprak; een mond, die niet kon spreken.
0 fel verdorsten, wreed martyrium
tusschen de murmelende waterbeken.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit