XXIII

Maak licht voor mij des levens zwaar gewicht,
verberg mijn leed voor 's menschen aangezicht,
geef heden vrede en voor morgen ga
naar Uw genade met mij ten gericht.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit