XXV

Die het geijkte wijselijk beleden,
die aan geen twijfel of onzekerheden
ziek gingen en den andersdenkenden
getroost het leven en de eer afsneden.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit