XXVI

Wijn drink ik en des morgens riekt mijn baard
naar most; Godlof, ik heb mijn trots bewaard
voor hen, die dagelijks hun vriend verraden
en triumfeeren in hun valschen aard.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit