XXVII

Een druktemaker is, wiens naam bekend is,
een intrigant, wiens leven afgewend is.
Waarlijk, hij ware 't wijste daaromtrent,
die niemand kent en die van geen gekend is.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit