XXVIII

Tentmaker, zie, uw lichaam is een tent,
den Sultan ziel tot een kort logement.
De vorst vertrekt; straks vouwt het linnen op
de dood en geen, die nog de standplaats kent.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit