IV

Duizende dagen doofden er hun licht
in duizend nachten. Dus uw voet zij licht
voor dit dof, glansloos stof, het was eenmaal
de stralende oogbal van een vrouw wellicht.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit