VII

De roode wijn, die onder lachgeluid
zich voortspoedt door den gorgelenden tuit,
is bloed des harten en het blank kristal
een oogentraan, die het rondom omsluit.

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit