IX

Wij gaan en komen en de winst is waar?
en weven draden en het kleed is waar?
In 's hemels welving zijn tot stof verbrand
vele weldenkenden; hun rook is waar?

J.H. LEOPOLD, Uit de Rubayat


TerugVooruit