Virginie Loveling

Haar laatste wandeling

Zij wandelde in de zonne --
Het loof ruischte over 't pad.
-- Ik ben het afgevallen,
Het vroeg verwelkte blad.

De zwaal'wen trekken henen,
Ik staar hen na en peis:
Ik ben een arme zwaluw,
Ik moet alleen op reis.

Zij trekken naar het zuiden,
Zij weten waar zij gaan,
Zij zullen wederkeeren
Met loof en lenteblaân.

Het woud zal weer herleven
In warmen zonneschijn,
De nachtegaal zal zingen --
En ik, waar zal ik zijn?...