Jacob van Maerlant

(+/- 1230 - +/- 1300)

Jacob van Maerlant is één van de produktiefste schrijvers van de middeleeuwse Europese literatuur. Hij heeft hoofse romans geschreven, zoals Alexanders geesten en de Historie van Troyen, strofische gedichten zoals Van den vijf vrouden en vooral enkele leerdichten, zoals Spieghel Historiael, de Rijmbijbel en Der Naturen Bloeme.

Over het leven van Van Maerlant is weinig bekend. Hij was waarschijnlijk Vlaming van geboorte, en heeft een groot gedeelte van zijn werkzaam leven (als koster) doorgebracht in Maerlant op het eiland Voorne. Aan het eind van zijn leven is hij weer teruggekeerd naar Damme, in Vlaanderen.

De hier gepresenteerde editie van Der Naturen Bloeme is gebaseerd op die in het Corpus Gysseling. Een cursief lettertype staat voor opgelost abbreviaturen.