In memoriam P.M.-S.

...
een non.
een hertogin.
een vrouw voor wie de zin
des levens pas voorgoed begon
kort voor haar dood en groeide met dien dood;
binnen een groot
volkomen afgestorven-zijn der wereld
hervond zij haren oorsprong;
en na den korten loop des levens
ving zij zichzelve in zichzelve op
en hing daarin
gelijk in het begin.


Ingezonden door Yvonne vd Berg