H. Marsman

Salto mortale

'beneden mij? boven mij?
aan welken kant en in
welk heelal?
de laatste regen der
sterren voorbij'
20 oktober 1921


Bron: C.J. Aarts en M.C. van Etten (samenstellers), Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. Bert Bakker, Amsterdam, veertiende verbeterde druk 1996.
Ingezonden door IJme Woensdrecht
Project Laurens Jz. Coster