Lucretia van Merken

Ik zing, door leed geleerd, het nut der tegenspoeden
Die op den zwakken mensch in 't rustloos leven woeden
Het lichaam en de ziel bestrijden, maar metéén
Die beiden veiligen voor al de aantrekkelijkheên
Der looze wereld, die steeds toelegt op 't verleiden.

1762


Bron: Nieuw letterkundig magazijn , jaargang XIV, nummer 2.
Lucretia van Merken bezingt de lering van de dood vlak nadat haar beide ouders en enige zuster zijn overleden.
Ingezonden door IJme Woensdrecht
Project Laurens Jz. Coster