Marie Catherine Metz-Koning (1868-1926)

Volbracht

Laat mijn oogen toe
En mijn handen stil
Ik ben doodlijk moe;
Of ik sterven wil.

Steek nu lichten aan
Want de nacht is blind
En kom bij me staan
Al die k heb bemind.

Lui dan lang en luid
In de lentenacht:
Lu mijn leven uit!
Het is àl volbracht

Laat mijn oogen dicht
En mijn handen saam
Straks het morgenlicht
Door mijn open raam

Ohet stille licht
Door mijn open raam
Op mijn dood gezicht,
Op mijn handen-saam
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 08-sep-96


Coster-pagina