Victor Alexis dela Montagne

Hij werd geboren te Antwerpen op 8 oktober 1854 en overleed in Sainte- Adresse, een dorp vlak bij Le Havre in Normandië (Frankrijk) in 1915. Hij was ambtenaar bij het Belgisch ministerie van Justitie en schreef gedichten en toneelwerk. Deze weemoedige dichter zocht en vond zijn inspiratie blijkbaar vooral in de natuur en de liefde. Eerst verscheen zijn bundel Onze Strijd. In de bundel Gedichten die hij daarna in 1882 publiceerde vindt men mooie sobere en intimistische stukjes.

In 1878 stichtte hij samen met Theofiel Coopman het tijdschrift De Nederlansche Dicht- en Kunsthalle. Twee jaar later bezorgde hij in samenwerking met dezelfde Coopman een grote bloemlezing Onze Dichters 1830-1880.

De grote Vlaamse voorman uit die tijd, August Vermeylen, schreef over hem:

"Onder de dichters die tot het geslacht van Rodenbach behoren mag de beminnelijke Victor Dela Montagne niet vergeten worden: een stille in den lande, die zacht zijn liedje voor zich neuriede, een lied vol kiese intimiteit, waaraan men wel merkt dat dichten een behoefte van zijn dieper wezen was. Na zijn Gedichten van 1882 gaf hij zelf niets meer uit: eerst vijfentwintig jaar later kreeg Emmanuel de Bom met moeite vergunning om een keuze uit zijn verzen in de Wereldbibliotheek te laten verschijnen. In 1878 had Dela Montagne met Th. Coopman de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle gesticht, die als het voornaamste literaire tijdschrift van die periode mag aanzien worden, voordat Van Nu en Straks uitkwam."

August VERMEYLEN, De Vlaamse Letteren van Gezelle tot heden, 4e uitgave, Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1949, blz. 36. (Bij de eerste uitgave in 1923 was de titel van dit boek: Van Gezelle tot Timmermans.)


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster