DE TAVEERNE

Een echte oudduitse taveerne,
zingende ‘Burschen' ter lindebank,
op de drempel een blonde deerne,
om ‘t houten geveltje wingerdrank;

van binnen gerookte balken,
een krachtig bruine schemertint,
en een zonnestraal, de schalke,
die dartelt over kroes en pint.

De tabakswolken blauwen.
Poes spint er bij de koele haard;
en van de wanden schouwen
diep ernstig op de zwijgende waard,

Feldmarschall' Blücher en keizer
Wilhelm en der alte Fritz,
mannen van staal en ijzer,
een groenomlauwerde heldentrits.

Wij zitten bij de open vensters,
en in de romers slank en rank
strooit parels, stralen en gensters
de blonde wijn, de heilige drank.

Als smeltend zilver vloeien
de golven van de oude Rijn,
der bergen toppen gloeien
in purperrode avondschijn;

in ‘t dal wel verre beneden,
klinkt stil weemoedig het knapenlied,
en diepe, statige vrede
wiegt zwijgend over het blauw verschiet...


Victor DELA MONTAGNE
(1854-1915)


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster