'Dass er -- de jonge Stern -- bei uns speisen kann.' Aldus heeft zekere Herr Stromer, in z'n zogenaamde vertaling van de Havelaar deze woorden overgezet. Wanneer men nu nog daarby verneemt dat die snuggere letterman blyk geeft geen verschil te kennen tussen de woorden pantalon en pantoffel , dat hy 'witte mieren' verandert in schweinsnieren, enz. enz. zal men de waarde van z'n werk kunnen beoordelen. Hy heeft bovendien omstreeks 2/5 van 't boek mir nichts dir nichts doodeenvoudig weggelaten, en alzo 't hele boek tot onzin gemaakt. Ik stel voor, hem tot beroemde buitenlandse schryver te benoemen.

Ook de franse vertaling van Nieuwenhuis en Crisafulli laat zeer veel te wensen over, maar zó slecht als de duitse kon ze nu eenmaal niet worden. Onbereikbaar!

De engelse bewerking van myn nobele Alphons Nahuys daarentegen is goed, wordt ook in Engeland geprezen.

L.Jz. Coster