In een aldus genoemd gebouw, staande op 't Spui te Amsterdam, werden in myn jeugd boekverkopingen gehouden. Ik weet niet of dit nog zo is, en zelfs niet of die inrichting nog bestond in de tyd waarvan Droogstoppel verondersteld wordt te spreken, de.i. een paar jaar na de datum der officiële stukken die in de Havelaar opgenomen zijn.

L.Jz. Coster