Sommigen rekenen de eilandengroep die misschien eenmaal Nieuw-Holland aan de vaste kust van Indië verbond, mèt dit laatste tot Australië. Anderen spreken van Polynesië en Melanesië. Elders weer lezen wy van Oceanië. In al deze gevallen staat het aan iedere willekeur om de toepassing van zulke benamingen al dan niet uit te strekken tot de Gezelschaps- en Markiezen-eilanden. Maar die verdelingen zyn en blyven konventioneel. Van meer gewicht

L. Jz. Coster