Waarschynlyk doelde ik hier op de hongersnood die 't Regentschap Demak en Grobogan ontvolkte. Na '60 evenwel -- en thans vooral niet minder dan vroeger -- zyn de berichten omtrent dergelyke kalamiteiten zo menigvuldig, dat het de moeite loont daarvan geregelde opgave te doen. De bewering dat er op Java telkens hongersnood heerst, is 'n truism geworden. Wat Lebak in 't byzonder aangaat, daar waren ze geregeld-periodisch. Hierop zal ik terugkomen.

L.Jz. Coster