Inlandse beambte wiens betrekking nagenopeg door 't woord Opziener kan worden aangeduid.

L.Jz. Coster