Men vergeet gewoonlyk dat wyzelf voor 'n groot deel de oorzaak zyn van de dubbelhartigheid die wy de javaanse Groten verwyten. Onder hen is de spreuk in omloop: vals als 'n Christen. En deze kwalifikatie klinkt zo ongegrond niet, als men de slentersen streken opmerkt, waarmee we, van Houtman af tot heden toe, ons hebben weten staande te houden.

Wat my betreft, ik heb over 't algemeen de Inlandse Hoofden niet geveinsder gevonden de Europeanen. En waarom zou dit ook? Het diplomatisch axioom que la parole est donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, is niet van aziatische oorsprong. Of 't waar is dat Talleyrand die bétise gezegd heeft -- en ne déguisant nullement sa pensé alors, en dus nogal dom van z'n eigen standpunt bezien! -- laat ik daar. De ware diplomatie bestaat in oprechtheid.

L.Jz. Coster