De regentyd duurt op Java van oktober tot maart. In de Noord van Sumatra evenwel zyn de saizoenen andersom. Daar brengen stormen uit het westen hevige regens aan, juist in de tyd dat op Java de ganse Natuur smacht naar wat vocht. Opmerkelyk is 't, dat de Regering te Buitenzorg blyk gaf dit niet te weten. Zy zond de befaamde eerste expeditie naar Atjeh, op 'n tydstip toen Horsburgh's Indian Directory -- en elke scheepsjongen van 'n kustvaartuig! -- haar had kunnen zeggen dat de westkust van Sumatra zeer gevaarlyk was. Al weer 'n staaltje van de gevolgen der kommiezery. Dat wil oorlog voeren, en kent de eigenaardigheden van z'n eigen land niet!

Wat overigens dat verschil van saizoenen aangaa, op 't zuidwestelyk deel van Sumatra schynen de jaargetyden in elkander te lopen. Te Padang, byv., kan men niet op standvastig-periodieke wnden, noch alzo op de daarvan afhangende regens of droogte staat maken.

L.Jz. Coster