Idee 115.


Als ge met uw zoon overlegt welk beroep hy zal kiezen, let dan goed op of hy yverig is, want de graad van z'n yver moet bepalen of hy geschikt is voor staatsbetrekking of voor 'n byzonder beroep.

De reden hiervan is deze. In beide gevallen begint hy z'n loopbaam als ondergeschikte. Yver zal hem schaden, als z'n chefs publieke personen zyn, maar voordeel doen by 'n particulier.

Wie 'n bierbrouwer dient, en door yverig brouwen 't zyne toebrengt tot den bloei van de brouwery, sticht zich een eerzuil in den zak des bierbrouwers.

Wie 't Land dient en yverig is, staat zyn meerderen in den weg. Het pas de zèle van Talleyrand wordt nooit gezegd door 'n industrieel.

En, als de Gouverneur-Generaal van Indië een bierbrouwer ware geweest, dat is: als de ellendige knoeieryen, die daar aan de orden van den dag zyn, invloed hadden gehad op zyn eigen belangen, dan ware Havelaar omhangen met zoveel ridderorden als er kunnen worden bedacht door den meest dankbaren van alle bierbrouwers.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.