Idee 125.

Zeg óf: ik weet niet, óf als ge 't weet, toon dat door duidelykheid, en vooral, bouw geen torens op de punt van een naald, zoals de schermers met cogito ergo sum, of zulke kinderachtigheden.

En nog eens, wees duidelyk, gy bonzen, rabbi's, dominees, derwisjen en doctoren. Als ge dát waart, zou 'k vrede hebben met de fondamenten van uw torens. Maar dat zyt ge meestal niet.

<<Wy achten geen wysbegeerte vruchtbaar die zich niet in de dagelykse spreektaal te uiten weet.>> Dat zegt Dr Van Vloten in den Dageraad. (December 1961). Doctor van Vloten? Ja, doctor. Maar ge ziet dat hy meer is dan doctor.
Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.