Idee 130.


--Ik heb 't gedaan...

--Wat?

--Dat stuk over de menswording... Ze willen 't niet plaatsen.

--Dat 's infaam. Te meer omdat ik overtuigd ben dat... zeg eens, gyzelf, was uw stuk goed geschreven?

--Zonderlinge vraag. Hoe kan ik zeggen van myzelf...

--'t Is waar. Ik vergat uw 'principe' over nederigheid. Gy moogt niet zeggen: 'ik schreef goed'. Maar wel moogt ge -- wetende dat goed schryven 't onmisbaar beding was -- uw stuk inzenden en daardoor zonder 'n woord te spreken betuigen: 'ik schreef goed'. Ik begryp uw 'principes' niet.

--Dat zy zo 't wil. Myn stuk was goed...

--Daar heb ik u...

--Ja. Nu, myn stuk wás goed, ziedaar! Maar de Dageraad wil 't niet opnemen, omdat zyn gevoelen over de menswording...

--De Dageraad heeft geen gevoelen. Ik gis dat uw stuk niet goed was.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.