Idee 23.

<<Gy spreekt veel over uzelf. Dat is tegen den toon...>>.

--'k Weet al. Maar 't is niet tegen den toon der wysbegeerte. By 't cogito ergo sum wordt <<ikzelf>> tweemaal gebruikt in drie woorden.


Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Aantekening.
Naar de eerste pagina.