Idee 28a.

<<Gy spreekt veel over uzelf...>>.

--Ja. Zodra Gy doet wat Havelaar deed, en wat de ryke jongeling in Mattheus XIX niet deed, zal ik over U spreken.


Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.