Idee 31.

Aan den uitgever. Dit laatste heb ik gezegd om lezers te lokken. Gy bekomt zeker veel abonné's op de Ideeën, wanneer men zo'n abonnement kan gebruiken als brevet van heldenmoed, wysbegeerte of kunstgevoel.
Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.