Idee 38.


Een individu leert veelal zyn taal van 'n schoolmeester, dat jammer genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet maken. Zyzelf behoren die te leren van 't Volk dat die taal spreekt en schryft. En weer moeten die schoolmeesters niet alles goed-vinden wat dat volk schryft en spreekt. Zy moeten ziften en kiezen, dat is: ze moeten geen schoolmeesters zyn.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.