Idee 43.


Als ik schrijf 'produKt', 'aKKlimatisatie' enz., bedoel ik daarmee niet dat die woordeN zoudeN moeteN wordeN geschreveN met'n K, die slecht 'n C is met 'n stokje.

Eigenlyk zou ik moeten stemmen voor C, omdie die makkelyker te schryven is, en kleiner. Maar als ik eenmaal een K gezet heb, laat ik die staan. Dat is tuchteloosheid.


Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Aantekening
Naar de eerste pagina.