Idee 48.


Een ruiter viel van 't paard, en sinds dien tyd,
Noemde ieder die van 't paard viel, zich een ruiter.


Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.