Idee 489.

Zoudt ge wel geloven, dat de man die daar loopt, van de familie is der Lusignan's, der koningen in partibus van Cyprus?

-Inderdaad, hy ziet er niet naar uit.

-Toch, is het zo. Hy is een Puy de Montbrun, verwant aan 't huis van Savoye. Men kan de familiën vry nauwkeurig verdelen in twee soorten: vervallen hoogheid en geklommen laagheid.

Wat leert ge hieruit?

-Dat adeltrots gek is.

-Ja, en meer nog. Dat de schoolmeesters verkeerd doen hun neuzen ál te hoog op te trekken voor:ismen, Want het is met de talen als met de familiën gegaan.

Eén voorbeeld uit duizenden. Het woord mens --of mensCH dan, als ge dien staart nodig oordeelt-- is van één familie met het latynse mens=verstand. De gemeenschappelyke stamvader is 't sanskritse man, dat is: denken. Maar ik erken dat de grondbetekenis vry algemeen verloren is gegaan.


Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.