Idee 71.


Een veldheer schreef aan z'n luitenant: vermoord al de inwoners, en houd de rest gevangen.
De luitenant dacht dat die veldheer gek was, maar hy uitte z'n mening niet, omdat hy de gramschap van den veldheer vreesde.
Natuur is alles. Wat er meer is, noemt men metaphysiek, bovennatuurkunde, d.i. buitenissigheid.
't Is nog niet heel lang, dat de luitenants zo'n veldheer een dwaas durven noemen.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.